مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:رفیعی علامرودشتی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث ، رجال و تراجم

زندگی نامه

اینجانب علی رفیعی علامرو دشتی در دوم اردیبهشت 1330 شمسى، در روستای چاه عینی مرکز شهر علامرودشت لامرد فارس درمیان خانواده ای روحانی زاده شدم. تحصیلات ابتدائی را در مکتب خانه و سپس دبستان زادگاهم گذرانده و مدتی نزد حجج اسلام آقای حاج شیخ حسین رفیعی و حاج شیخ اسدالله رفیعی مقدمات ادبیات عرب را آموختم و در سال 1342 شمسی جهت ادامه تحصیل عازم شیراز شدم و در مدرسه علمیه امامزاده ابراهیم بن موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ و مدرسه آبابا خان از محضر آقایان آیت الله حاج عالم آیت اللهى، حاج سید محمد کاظم آیت اللهى، حاج سید احمد و حاج سید محمود آیت اللهی و دیگر علمای شیراز کسب فیض نموده و در سال 1345 شمسی به قصد مسافرت به عراق به خرمشهر رفتم و پس از یک سال که در مدرسه علمیه رضویه آن شهر و نزد حجج اسلام حاج شیخ عبدالله محمدى، محسنی اقلیدی و دیگر اساتید تلمذ و استفاده کردم، به عراق سفر نموده و وارد جامعة النجف الدینیة به ریاست حجة الاسلام و المسملین سید محمد کلانتر شدم. در آنجا از محضر حجج اسلام آقایان حاج شیخ محمد هادی معرفت، شیخ مجتبی لنکرانی و دیگر اساتید ، علوم فقه، اصول، تفسیر و کلام را آموختم.

درسال 1350 شمسی به ایران بازگشتم. مدتی در شیراز و سپس در قم اقامت نمودم.در حوزه علمیه قم از محضر فضلای جلیل القدری چون حجه الاسلام فاضل اصفهانى، حجه الاسلام ستوده، حجه الاسلام حجتی زاده نیشابورى، حجه الاسلام دکتر احمد بهشتى، آیت الله حاج شیخ محمد هادی معرفت، حجه الاسلام دوزدوزانی و آیت الله علوی گرگانی دروس فقه، اصول ، تفسیر و فلسفه را گذرانده و مدت کمی در حوزه های دروس خارج فقه و اصول آیات عظام گلپایگانى، مرعشی نجفی و وحید خراسانی شرکت نموده و در سال 1353 شمسی از طرف دفتر آیت الله العظمی گلپایگانی و تایید دفتر آیت الله پسندیده به عنوان نماینده ایشان عازم کردستان شدم و پس از چند سال تبلیغ و ارشاد در آن خطه، در اواخر سال 1355 شمسی علیه رژیم پهلوی وارد مبارزات سیاسی شدم و از طرف حوزه علمیه قم به مراکز شهرستانها جهت سخنرانی و بسیج جوانان اعزام شده و چند بار توسط دستگاه ساواک و عوامل رژیم پهلوی بازداشت شدم. در اواخر سال 1356 شمسی یکسره در منطقه فارس و زادگاهم به فعالیت پرداخته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) سرپرستی کمیته های آن منطقه را به عهده داشتم.

در سال 1357 شمسی به خرمشهر اعزام شده و مسئولیت امور فرهنگی ستاد انقلاب اسلامی اعراب زیر نظر حجه الاسلام شیخ عیسی طرفی را به عهده گرفتم، و پس ازآن به قم بازگشته و به کار تحقیق و پژوهش و تالیف پرداختم. در سال 1360 شمسی در تهران سکونت نموده و در دبیرستان ها و مراکز دانشگاهی و تربیت معلم به تدریس پرداختم. در سال 1361 شمسی در شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان کارشناس تحصیلات غیر رسمی کشور به کار مشغول شدم و از سال 1362 شمسی به بعد وارد کارهای علمی ـ فرهنگی و پژوهشی به شرح ذیل شده ام :

 1. در سال 1362 شمسی به دعوت آقای دکتر مهدی محقق وارد بنیاد دائرة المعارف اسلامی که توسط حضرت آیت الله خامنه ای تاسیس گردیده بود، شدم و به تحقیق پرداختم که این همکاری تا مدتی ادامه یافت

2. درسال 1362 شمسی با مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی زیر نظر آقای سید محمد کاظم بجنوردی همکاری به صورت تحقیق و پژوهش و تالیف مقاله آغاز کردم که تا سال 1368 شمسی به صورت تمام وقت بود و اکنون این همکاری به صورت نیمه وقت و تالیف مقاله و معاونت بین المللی کتابخانه مرکز دائره المعارف ادامه دارد.

3. درسال 1366 شمسی با دائرة المعارف تشیع همکاری آغاز کردم که تاکنون نیز ادامه دارد.

4. در سال 1370 به دعوت حجة الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید محمود مرعشی نجفی سرپرستی دائرة المعارف کتابخانه های جهان وابسته به کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) را در قم به عهده گرفتم که این مسئولیت هم اکنون نیز ادامه دارد.

5. از سال 1370 شمسی همکاری به صورت تالیف مقالاتی راجع به تاریخ، رجال و جغرافیای ایران با مرکز دائرة المعارف اسلام ترکیه شروع نمودم که ادامه نیافت.

6. از سال 1371 شمسی با دائرة المعارف فلسطین که در مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی تدوین می شود، شروع به همکاری نموده ام که این بخش اکنون متوقف شده است.

7. درسال 1372 شمسی پس از تأسیس دائرة المعارف ادب فارسی به سرپرستی آقای حسن انوشه با این دائرة المعارف نیزبه صورت تالیف مقاله همکاری دارم.

8. از 1382 شمسی همکاری علمی با مرکز دارالحدیث شروع کردم که هم اکنون ادامه دارد.

9. از سال 1380 شمسی با مرکز دائرة المعارف امام خمینی(ره) شروع کردم که تا سه سال ادامه داشت.

10. از سال 1377 شمسی تا کنون با مرکز ترجمه قرآن همکاری داشته و دارم.