سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) 
سرپرستی دائرة المعارف کتابخانه های جهان 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دائرة المعارف بزرگ اسلامى 
عضویت هیئت علمى 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دائرة المعارف فلسطین زیر نظر آقای سید محمد کاظم بجنوردى 
عضویت هیئت علمى 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دانشنامه بزرگ ایران، زیر نظر آقای سید محمد کاظم بجنوردى 
عضویت هیئت علمی  
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دائرة المعارف الاسلامیة الکبری در تهران 
عضویت هیئت علمی  
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دائرة المعارف تشیع، زیر نظر آقای صدر حاج سید جوادی در تهران 
عضویت هیئت علمى 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دائرة المعارف اسلام ترکیه 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دائرة المعارف الاسلامیه، در اردن 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دائرة المعارف قرآنی در قم 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دانشنامه جهان اسلام 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
کنفرانس فرهنگ و تمدن اسلامی در تهران 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دانشنامه ادب فارسى 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دانشنامه امام خمینی (ره) در قم 
عضویت شورای علمى 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
موسسه پارسا در بخش مرجع شناسی و دائرة المعارف ها 
عضویت شورای علمى 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکز نشر میراث مکتوب 
عضویت شورای علمى 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مجله میراث شهاب 
عضو هیئت تحریریه 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مجله نامه قم  
عضویت در هیئت تحریریه  
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مجله میراث مکتوب  
عضو هیئت تحریریه  
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دائرة المعارف امام حسین(ع)  
عضویت شورای علمی  
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دانشنامه امام علی علیه السلام 
عضو شورای علمی  
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دائرة المعارف حدیث وابسته به دار الحدیث 
عضو هیئت علمی  
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دائرة المعارف بزرگ اسلامی 
عضویت هیئت علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دائرة المعارف فلسطین  
عضویت هیئت علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجله میراث شهاب  
عضو هیئت تحریریه  
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
مجله نامه قم  
عضویت در هیئت تحریریه  
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
مجله میراث مکتوب  
عضو هیئت تحریریه  
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
ستاد انقلاب اسلامی اعراب  
مسئولیت امور فرهنگی  
1357/01/01 
 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
شورای عالی آموزش و پرورش  
کارشناس تحصیلات غیر رسمی کشور  
 
 
علمی اجرائی